*** WITAJ!! WELCOME!! ** Tu możesz pomóc utrzymać serwer i domenę przy życiu. Here You can support server and domain to survive. Szczegóły poniżej. Details below. ***

Wspomóż serwery / Donate servers
Serwis ten był i jest darmowy. Jednak bez Waszej pomocy dalej nie przeżyje. Dlatego prosimy o wspomożenie składką. Jakakolwiek, dowolną i dobrowolną - będzie pomocna w utrzymaniu serwera i domeny. Nie zarabiamy na składkach! Datki są w 100% przeznaczane na samoutrzymanie się. Chętnych do pomocy prosimy o skorzystanie z poniższego odnośnika. Wpłata na VPS dla użytkownika pmajer-admin jest właściwą dla funkcjonowania serwisu fishsim-online.pl. Jeśli to możliwe korzystajcie z opcji e-przelewu. Jest on w całości przeznaczony na zasilenie serwerów. Wysłanie sms'a daje zasilenie serwisu nie w całości jego kwoty, ale dobre i to.

DATEK NA SERWER

Dziękujemy

The service had been and still is FREE. However without Your support it will not survive. That's why we ask for donation. Any amount, voluntary one - it will be helpful for servers and domain maintance. We do not make money on dues! Donation is 100% designated for self-costs. If You are eager to help, please use below link. Money input for VPS for user pmajer-admin is correct one for supporting fishsim-online.pl. For foreign donation use right option - transfer (przelew). All ammount will charge server, while SMS (only from Polish nets) will charge it just by part of sms cost.

DONATE SERVER

Thank You